Dette er oss

gjengen

Lena Bye (t.v.) og Birger Bull eier Bull Gård. De var tidligere gift og har 3 barn i lag. Siri og Birger er nå gift og Siri driftsansvarlig på gården sammen med Birger, Lena er i dag passiv medeier i driften. Siri har 2 barn. Til sammen utgjør vi gårdsfolket på Bull Gård, en gård litt utenom det vanlige.

Siri Folven

Siri Folven

Driftsansvarlig og bonde

Siri er gårdstausa som ble bonde og har det daglige ansvaret og driften på Bull Gård. Hun er ansatt på 100% stilling og har på tross av stor skepsis til kyr blitt både matmor og favorittperson i fjøset. Hun er og den som lager mat og serverer når vi har turisme og arrangement på gården.

Siri er utdannet Agronom, oppvokst på gård og kommer fra Stryn i Sogn og Fjordane. Hun har ett stort hjerte for bygd og gårdsdrift og hun har masse kunnskap om agronomi og dyreliv. Hun har høns, hund og 1000 små prosjekter. I tillegg har hun en fantastisk oversikt over driften og årshjulet i en så stor produksjon med levende dyr!

"Landbruket er ikkje eit yrkesvalg for meg, det er eit meiningsfullt liv, og der må det være dyr"

Lena Kristin Bull

Lena Kristin Bull

Eier

Lena er en av eierne på gården. Lena er utdannet herrefrisør men ble bonde etter sterkt ønske om å arbeide med dyr og natur. Nå er Lena gått videre til å jobbe med mat på en annen måte, hun er blitt kostholdsveileder med eget firma og har tatt med seg kunnskapen sin inn i en ny næring, om ernæring!

"Det fysiske arbeidet gir meg masse glede, og det jordnære i å jobbe med dyr er noe av det siste ekte i dagens urbane samfunn"

Birger Bull

Birger Bull

Eier

Birger er en av eierne på gården og den aktive driveren av han og Lena. Han tar seg av vedlikehold, salg, papirer og maskinarbeid. Birger er utdannet høyspentelektriker og daglig leder på Bjørnars Auto i tillegg til gården. Birger importerer gjennom Bjørnars Auto landbruksutstyr og selger dette i hele Norge.

"Å være gårdbruker er ikke en jobb, det er en livsstil, og det er ett godt liv på tross av arbeidspress og økonomi"