Hva gjør du når du møter oss i skogen?

kuimarkaJo, akkurat det samme som du gjør når du treffer på naboen. Hilser og går videre!

Kuene er fredelig dyr som liker å passe sine egne saker, og de er aldri aggressive overfor mennesker. Løshunder derimot er de ikke så glad i.

De kan godt være nysgjerrige, og spesielt om du har en sekk med noe godt i, men de lar seg fint jage og du sier “HUSJ!” til og kanskje klapper i hendene.

Kyrene våre beiter mellom Grunnfjord og Hansnes fra juni til september, og skal være i skogen og ikke nede mellom husene. Husk derfor å lukke porter, og eier du eiendom med gjerde så husk gjerdeplikten og se til at det står oppe.

Skulle kyrne være kommet på avveie nedenfor gjerdet, så ring han far på 970 87 99 så kommer det noen å jager dem opp igjen. Om så midt på natta!

Hilsen oss på Bull Gård